top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Over sjø og land

Dette var et bestillingsverk som jeg hadde stor fornøyelse av å male. Det ble malt til en person som i en periode i livet delvis bodde tre steder i landet vårt, og fartet mellom disse. Inspirasjonen ble delvis hentet fra Askeladdens hjelper som løp så fort at han kunne løpe gjennom luften.

bottom of page